Dansk

Foreningen for islandske dansklærere i  Island

Félag dönskukennara á Íslandi
Stiftet 1968

Foreningen for islandske dansklærere er en interesseorganisation for alle der underviser i dansk i Island, i grundskole såvel som på ungdomsuddannelserne.
Foreningen er også medlem af Nordspråk, en interesseorganisation for lærere i Norden der underviser i et nordisk sprog enten som modersmål eller fremmedsprog.

Formålet med foreningen
• at styrke dansklærernes faglige bevidsthed
• at være et forum for information og debat blandt dansklærere
• at arbejde for bedre forhold for danskundervisningen i Island
• at være et forbindelsesled mellem dansklærerne og skolemyndigheder og ministerium
• at skabe og vedligeholde kontakt med andre organisationer for sproglærere i Island og andre lande
• at afholde kurser og anden oplysende virksomhed for dansklærere
• at skaffe støtte til dansklærere til uddannelse og efteruddannelse i Island og andre lande
• at samarbejde med bogforlag og andre i Island og andre lande om udgivelse af undervisningsmaterialer
Foreningens virksomhed
• kurser i dansk og sprogdidaktik for dansklærere i Island, Danmark og andre lande, støttet af efteruddannelsesfonden
• deltagelse i tilrettelæggelsen af kurser for Nordspråk og STÍL
• konsulentudtalelser om undervisningsmaterialer til grundskolen og ungdomsuddannelserne
• møder og faglige og fagpolitiske forhold
• repræsentanter i forskellige udvalg under undervisningsministeriet og andre skolemyndigheder
• repræsentanter i redaktionsudvalget for sprogtidsskriftet Málfríður
• nyhedsbreve til medlemmerne

Kontingentet er ISK 3000 om året, og deraf går ISK 600 til Islands Sproglærerforbund, STÍL der bl.a. udgiver det fælles tidsskrift for sproglærere Málfríður.

Formand og ansvarlig for hjemmesiden:
Margrét Karlsdóttir


E-mail: fdk@fdk.is

© Félag dönskukennara